cách xem bói hay

Đặc điểm giúp bạn nhận định người sang hèn

sang-hen Từ Thiên đình có xương gồ lên tương thông tới đỉnh đầu, đó gọi là xương phục tê. Người có những hình xương này đều có thế làm quan tới hàng tam công. Quý tiện cuộc đời con người đều được quyết định bởi cốt pháp. Con người nhận được khí thiên địa tự nhiên,

Thần may mắn liệu có mỉm cười với bạn vào tháng 11 này?

004 Tại sao bạn lại không nghĩ tới một chuyến ra thăm miền Trung nơi đồng bào mình đang gặp lũ lụt? Lại bắt đầu một tháng mới với những dự định, kế hoạch mới, hãy bói bài xem tháng 11 này, liệu thần may mắn có mỉm cười với bạn , giúp bạn hoàn thành