Coi tháng sinh tìm nghề nghiệp cực chính xác

Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 có số
Khi xem ngày sinh tìm nghề nghiệp chỉ để cho quý anh/quý cô(nam nữ xem chung) mình phù hợp với ngành nghề gì, nếu làm trái ngành thì không nhiều tài lộc không phát triển đỉnh cao

sinh-nam-2016-thang-nao-tot
Xem boi ngày sinh đoán nghề nghiệp phù hợp
Số mua bán :

Mạng Kim : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10 có số

Mạng mộc : sanh tháng 4, tháng 6, tháng 10, tháng 12 có số

Mạng Thuỷ : sanh tháng 4, tháng 8, tháng 12 có số

Mạng Hỏa : sanh tháng 5, tháng 11 có số

Mạng Thổ : sanh tháng 7, tháng 8, tháng 10 có số

Số câu, chài lưới, đáy rọ, mua thuỷ lợi

Mạng Kim : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 9, tháng 10 có số

Mạng Mộc : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 12 có số

Mạng Thuỷ : sanh tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có số

Mạng Hỏa : sanh tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 11 có số

Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 có số

Số làm thợ

Mạng Kim : sanh tháng 8 , tháng 10 có số

Mạng Mộc : sanh tháng 6, tháng 10 có số

Mạng Thuỷ :sanh tháng 7, tháng 11, tháng 12 có số

Mạng Hỏa : sanh tháng giêng có số

Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 10 có số

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *