Xem chỉ tay đường con cái tương lai

Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Đường này trong – Thủy tinh chạy ngang song song với đuôi đường tâm tính. Đường này có một, hai hay ba chỉ song song với nhau.

duong-con-cai

– Nó xác định số con:

Nếu dài sâu là trai tùy số đường bao nhiêu.

Nếu mảnh nhỏ là gái tùy số đường bao nhiêu.

– Đường này hầu như không rõ và Gò Sao Kim (gần ngón cái) mà bằng thì tuyệt tự.

– Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *